::HaiViet Corporation:: 
Thursday, 13 May 2021
WELCOME TO haiviet CORPORATION!


Cơ cấu tổ chức quản lý


Hội Đồng Quản Trị:
            Ông 
Nguyễn Ngọc Thanh             - Chủ tịch
            Ông Lê Văn Dũng                        
- Phó Chủ tịch
            Ông Phan Thanh Chiến               
- Thành viên/ Tổng Giám đốc
            Ông
Trần Hữu Chinh                    - Thành viên
            Ông Shoji Tomiyama                     - Thành viên

Ban Kiểm Soát:
Bà Văng Ngọc Phương- Trưởng ban
Ông Phan Phụng Lộc- Thành viên
Ông Võ Hùng Phong- Thành viên

 
Ban Giám đốc Nhà máy:
Bà Lê Thị Lệ Dung- Giám đốc Nhà máy HAVICO 1
Bà Ngô Thị Phương Thủy- Giám đốc Nhà máy HAVICO 2
Bà Phan Thị Thanh Tuyền- Giám đốc BCC-JV

Warning: file_put_contents(d:/vhosts/havicovn.net/httpdocs/vn/images/tmp/cache/about_url=Co_cau_to_chuc_quan_ly.htm) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in D:\vhosts\havicovn.net\httpdocs\vn\administrator\class\cache.php on line 19