HAVICO- Đào tạo ISO 22000 : 2005 
Tuesday, 28 March 2023

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu

Xem tiếp >>

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

HAVICO- Đào tạo ISO 22000 : 2005
Ngày 21-22/2/2011HAVICO đã tổ chức chương trình đào tạo nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho toàn thể cán bộ quản lý chất lượng QC, QA của công ty.

 (HAVICO – 22/02/2011)

HAVICO- Đào tạo ISO 22000 : 2005

Ngày 21-22/02/2011 HAVICO đã tổ chức chương trình đào tạo nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho toàn thể cán bộ quản lý chất lượng QC, QA của công ty. Chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung:

-        Thực tế thực hiện và kiểm soát an toàn thực phẩm thông qua việc đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000;

-        Tích hợp tiêu chuẩn ISO 22000 với các tiêu chuẩn khác mà công ty đang áp dụng (ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, HACCP CODEX, BRC, ISO/IEC 17025).

-        Nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ đối với các yêu cầu liên quan trong tiêu chuẩn ISO 22000.

 

Dự kiến HAVICO sẽ thực hiện giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000 vào tháng 4 năm 2011 cùng với các tiêu chuẩn ISO 14001: 2005 và SA 8000:2008

22/02/2011