HAVICO - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013-2014 
Tuesday, 28 March 2023

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu

Xem tiếp >>

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

HAVICO - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013-2014

Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013-2014.

Việc công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được Bộ Công thương tổ chức hàng năm kể từ năm 2004 nhằm ghi nhận thành tích xuất khẩu của các doanh nghiệp đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển xuất khẩu của cả nước. Ngoài ra hoạt động này cũng để khuyến khích và giới thiệu các doanh nghiệp uy tín của Việt Nam đến các đối tác và tổ chức nước ngoài hướng đến mục tiêu phát triển tốt đẹp. HAVICO liên tục nhận được danh hiệu này từ năm 2004.

 

20/10/2014