HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017 
Wednesday, 29 March 2023

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu

Xem tiếp >>

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017

Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.

Với thành quả hoạt động tốt, Havico được xếp vào Top 10 các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu uy tín của năm 2017.

Havico hàng năm đều được trao danh hiệu này kể từ khi Bộ Công thương tổ chức chương trình xét chọn từ năm 2004
.

04/09/2018