HAVICO áp dụng tiêu chuẩn BRC phiên bản năm 2008 
Tuesday, 28 March 2023

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu

Xem tiếp >>

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

HAVICO áp dụng tiêu chuẩn BRC phiên bản năm 2008
Ngày 12-13/5/2009, Havico được tổ chức VNZ (VERIFICATION NEW ZEALAND LTD.) cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn BRC theo phiên bản mới phát hành vào tháng 1 năm 2008

24/06/2010