HAVICO được cộng nhận Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín 2012-2013 
Tuesday, 28 March 2023

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu

Xem tiếp >>

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

HAVICO được cộng nhận Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín 2012-2013

Bộ Công Thương vừa đưa ra danh sách công nhận “Các DN XK uy tín” trong cả nước năm 2012-2013 nhằm biểu dương các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất khẩu cao và có uy tín trong kinh doanh.

Danh hiệu này cũng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng DN thế giới.

08/06/2013