HAVICO nằm trong Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 
Wednesday, 29 March 2023

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu

Xem tiếp >>

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

HAVICO nằm trong Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015

Ngày 01/12/2015, Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015, trong đó có HAVICO, đã chính thức được công bố. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt được những thành tưu xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2014.

Bảng xếp hạng VNR500  là kết quả nghiên cứu của Vietnam Report được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế đồng thời được kiểm chứng với dữ liệu của doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác của Bảng xếp hạng.

Thông tin chi tiết về Bảng xếp hạng VNR500 : http://www.vnr500.com.vn/

02/12/2015