Phòng kiểm nghiệm HAVICO đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 
Monday, 05 June 2023

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu

Xem tiếp >>

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

Phòng kiểm nghiệm HAVICO đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005
Ngày 27/7/2009 Phòng kiểm nghiệm HAVICO chính thức được Phòng chứng nhận Chất lượng/Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt nam cấp chứng nhận ISO/IEC 17025: 2005

24/06/2010