::HaiViet Corporation:: 
Monday, 05 June 2023
WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Thông tin môi trường

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI NM HAVICO 2
(02/06/2023)
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC ĐẾN NGÀY 01/06/2023 CỦA NM HAVICO 2 Xem tại đây 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC
(23/03/2023)
KẾT QUẢ QUAN TRẮC QUÝ 1 NM HAVICO 1:  Xem tại đây KẾT QUẢ QUAN TRẮC QUÝ 1 NM HAVICO 1    
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NM HAVICO 2
(10/02/2023)
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NM HAVICO 2 Xem tại đây Giấy phép môi trường số 04/GPMT-BQL do Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 03/02/2023.