::HaiViet Corporation:: 
Monday, 05 June 2023

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu

Xem tiếp >>

WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

HAVICO - Giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019
(15/10/2019)
HAVICO được trao tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng 2019 
HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
(04/09/2018)
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.  
HAVICO - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2016
(06/02/2017)
Tháng 12/2016 Bộ Công Thương phê duyệt danh sách "Danh nghiệp xuất khẩu uy tín". HAVICO luôn được trao tặng danh hiệu này hàng năm.