Bạch tuộc sushi chần 6-8-10-12g 
WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Bạch tuộc sushi chần 6-8-10-12g

Tên sản phẩm: Bạch tuộc sushi chần 6-8-10-12g
Quy cách đóng gói: 6-8-10-12g per pcx 20pcs per trayx 40trays per carton