Đầu mực ống sushi 8-10-12g 
WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Đầu mực ống sushi 8-10-12g

Tên sản phẩm: Đầu mực ống sushi 8-10-12g
Quy cách đóng gói: 8-10-12g per pcx20pcs per trayx40  or 50trays per carton