Mực trái thông 41-60; 61-80; 81-120 
WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Mực trái thông 41-60; 61-80; 81-120

Tên sản phẩm: Mực trái thông 41-60; 61-80; 81-120
Quy cách đóng gói: 1kg per bagx 10bag per carton