::HaiViet Corporation:: 
WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Hệ thống sản phẩm chính

Với 25 năm kinh nghiệm và hợp tác với các đối tác và khách hàng đến từ Nhật Bản, EU, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh hàng thủy sản ăn liền cao cấp, cùng với hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 22000, HACCP CODEX, ISO 9001, ISO 14001, BRC, SA 8000 và ISO/IEC 17025, Sản phẩm của HAVICO khẳng định sự vượt trội về chất lượng.
Hệ thống sản phẩm HAVICO gồm các nhóm chính sau